Quyết Tâm Chấn Chỉnh Cò Đà Lạt

Qua tiến hành phân loại, xác minh, cơ quan chức năng TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xác định hoạt động của “cò” đặc sản tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, đe dọa an toàn của du…