Tag: Xe Phương Trang

Nhân Viên Phương Trang Đối Xử Tệ Với Khách

Không phải vì mình bị đối xử tệ nên ghét kêu gọi tẩy chay mà vì không muốn mọi người đi chơi đặt lầm niềm tin chọn sử dụng dịch vụ tệ, phục vụ kém văn minh làm cụt hứng…