Tag: Lâm Đồng

Cảnh báo đèo Prenn Đà Lạt

Cảnh báo nguy hiểm ở đèo Prenn Đà Lạt

Sáng nay Ad Dalatcogihot.com lướt Facebook và thấy bạn Vy Phương Nguyễn chia sẻ thông tin với nội dung cảnh báo mọi người về một nhóm người chặn xe ở khu vực đèo Prenn. Xem thêm: Tin Tức Đà Lạt…